Bildgalleri över våtmarkerna

Numreringen nedan motsvarar markörerna på kartan.
Klicka på bilderna för att se dem förstorade.

1 Tvåstegsdike Åmossarna
2 Restaurering Åmossarna
3 Åmossarna
4 Tornhögsvåtmarken
5 Våtmarker och återmeandring
6 Visningssträckan
7 Tvåstegsdike Västervång
8 Våtmarker och tvåstegsdike
9 Dagvattendammen
10 Flaningen
11 Mynningen