Ståstorpsån Rapporter

Bottenfauna Ståstorpsån – Åmossarna, Eklöv 2002
Fiskundersökningar Ståstorpsån – Åmossarna, Eklöv 2002
Bottenfauna, groddjur, fisk och flora, Ekoll AB 2012
Biotopkartering Ekoll AB 2013
Förstudie Ståstorpsån Landsbygd möter Kuststad, Trelleborgs kommun 2016
Statusbeskrivning Ståstorpsåns nedre del, Naturvårdsingenjörerna AB 2016
Ståstorpsån, Uppsökande verksamhet, Naturvårdsingenjörerna AB 2016
Dikningsföretag i Ståstorpsån avrinningsområde, Naturvårdsingenjörerna AB 2018