Verksamhetsberättelse 2021

Sammanfattning

Vilket år 2021 har varit! Massvis med vattenvårdsåtgärder längs vår å; nya våtmarker, återmeandring, fler träd, fiskevårdsåtgärder och kantavplaning samt tvåstegsdiken och mycket mer! Totalt sett har vi under 2021 anlagt 2,84 ha våtmarksområde, vilket innebär att projektet totalt har anlagt 6,32 ha våtmarksområde. Imponerande!

Förutom alla vattenvårdsåtgärder som genomförts har den tidigare projektledaren, Johnny Carlsson, gått i pension. Ansvaret för att projektleda Ståstorpsåprojektet har axlats av Sportfiskarna, med mig (Ebbe Berglund) som huvudansvarig som projektledare. Under projektet fas 3 ska tvåstegsdiken anläggas, kantavplaning ska genomföras, restaurering av våtmarker samt att nya våtmarker ska anläggas.

Visningssträckan som anlades 2020 och har kompletterats med gångbroar, skyltar och rastplatsmöbler under 2021 har lockat till sig många besökare under året. Förhoppningen är att Visningssträckan ska bli ett populärt rekreationsområde.

Jag kommer hålla sammanfattningen kort och istället illustrera verksamhetsåret med en massa bilder.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Ståstorpsåprojektet.

Bild 1. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Tågarp.

Bild 2. Efter åtgärdsarbete 2021, Tågarp. Åtgärden har varit återmeandring och översvämningszoner.

Bild 3. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Tågarp.

Bild 4. Efter åtgärdsarbete 2021, Tågarp. Åtgärden har varit kantavplaning.

Bild 5. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Tågarp.

Bild 6. Efter åtgärdsarbete 2021, Tågarp. Åtgärden har varit återmeandring och översvämningszoner.

Bild 7. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Tågarp.

Bild 8. Efter åtgärdsarbete 2021, Tågarp. Åtgärden har varit återmeandring och översvämningszoner.

Bild 9. Åfåra på sommaren, översvämmat våtmarksområde på vintern. Det bästa av två världar! Bild tagen under högflöde vid solcellsparken, Tågarp.


Bild 10. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Västervång.

Bild 11. Efter åtgärdsarbete sommaren 2021, Västervång. Åtgärden har varit tvåstegsdiken.

Bild 12. Efter åtgärdsarbete sommaren 2021, Västervång. Åtgärden har varit tvåstegsdiken.

Bild 13. Det anlagda tvåstegsdiket vid Västervång fungerar bra! Målbilden är att terassen ska vara översvämmat 100 dagar om året. Bild tagen under högflöde vid Västervång.

Bild 14. Grävarbete, sommaren 2021, för att återmeandra Ståstorpsån vid Tågarp.

Bild 15. Grävarbete, sommaren 2021, för att återmeandra Ståstorpsån vid Tågarp.

Bild 16. Grävarbete, sommaren 2021, för att återmeandra Ståstorpsån vid Tågarp.

Bild 17. Ett seminarium anordnades vid Parken Trelleborg som handlade om Ståstorpsåprojektet och Ståstorpsån.
På bild Anders Karlsson som berättade om Ståstorpsåns biologiska värden.

Bild 18. Över 30 intresserade personer närvarade på seminariet.

Bild 19. Den nyanlagda gångbron vid Ståstorpsån. Nu kan man enkelt gå en rundtur längs med åns Visningssträcka.

Bild 20. Över 50 personer deltog under invigningsdagen av Visningssträckan sommaren 2021.

Bild 21. Välkomstskylten till Visningssträckan.

Bild 22. En av många informationsskyltar längs med Visningssträckan som berättar om Ståstorpsån och Ståstorpsåprojektet.

Bild 23. Flera Fiskevårdsdagar och vattendragsvandringar har genomförts för de intresserade. Här spanade vi efter lekande havsöring och fick se flera stora havsöringar som lekte!

Bild 24. Årets trädplantering genomfördes under väldigt högt vattenflöde. Tyvärr kunde bara cirka 1/3 av plantorna planteras då det var för mycket vatten på vissa ställen längs ån.

Bild 25. Cirka 15 personer deltog och efter 2 h var arbetet färdigt.

Bild 26. I det LEADER-projekt som Sportfiskarna genomför längs med Ståstorpsån ska cirka 50 skolklasser erbjudas ”Skolbäcken”.
Trots Corona har vi genomfört 5 stycken skolbäcksaktiviteter. Här berättar Julius om hur en havsöring leker.

Bild 27. Julius undervisar om olika djur som trivs i Ståstorpsån.


Bild 28. En skylt vid Stora Coop har satts upp för att sprida uppmärksamhet om Ståstorpsån, Ståstorpsåprojektet och Visningssträckan.

Bild 29. Avtackning av Johnny Carlsson, före detta projektledare Ståstorpsåprojektet. Avtackningspresenten var såklart en klibbal! Tack för ditt engagemang och hårt arbete!