Fåglar i Ståstorpsåns våtmarker


Större strandpipare
Foto: Mattias Ullman


Mindre strandpipare är känd för att snabbt etablera sig på nya dammar/våtmarker. Ofta trivs de där bara 1-2 år i början innan gräs och buskar växer till sig.
Foto: Mattias Ullman


Tornfalk
Bild: Lars Sundlöf

Se också fåglar och Sällsynta fåglar i Tullstorpsåns våtmarker